Fra 9/11 til The Great Reset. Fra Al-Qaida til Covid19-virus …

Davos-typer udsender et nyt „med os eller imod os“-ultimatum, der minder uhyggeligt meget om den gamle 9/11-verden

Foto: © WEF. Youtube.com. Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY

Den 11. september blev grundstenen i det nye årtusinde – og var lige så uforståeligt som de gamle græske ”eleusinske mysterier”. For et år siden stillede jeg endnu en gang på Asia Times nogle spørgsmål[1], der stadig ikke er fundet svar på. En lynhurtig opremsning af den tøjlesløse (van)skæbnes kasteskyts[2] (en reference til William Shakespeare´s monolog: Hamlet, red.), der rammer disse to årtier, vil helt sikkert omfatte følgende: Historiens afslutning. Det korte øjeblik med forenet-hed. Pentagons lange krig. Det amerikanske Homeland Security og Patriot Act-loven mod terror. Chok og ærefrygt. Tragedien/fiaskoen i Irak. Finanskrisen i 2008. Det arabiske forår. Opstande i tidligere Sovjetunion-lande. ”Leading from behind”. Humanitær imperialisme. Syrien som den ultimative stedfortræder-krig. ISIS/ Daesh-farcen. Iran-atomaftalen. Maidan-demonstrationerne i Ukraine. Psykologisk krigsførelse. Algoritmens tidsalder. 0,0001% tidsalderen.

Igen er vi dybt inde på Yeats territorium: „De bedste mangler al overbevisning – mens de værste er fulde af lidenskabelig intensitet[3]“ (en reference til William Butler Yeats`s digt: The Second Coming, red.). Hele tiden forløb „krigen mod terror“ – den aktuelle dekantering af Den lange Krig – uformindsket og dræbte muslimske skarer og fortrængte[4] mindst 37 millioner mennesker. Geopolitik afledt af 2. verdenskrig er forbi. Den kolde krig ”version 2.0” er i gang. Den begyndte som ”USA mod Rusland”, forvandlede sig til ”USA mod Kina” og er nu fuldt ud beskrevet i USA‘s nationale sikkerhedsstrategi med topartsstøtte som ”USA mod begge parter”. Det ultimative geopolitiske Mackinder-Brzezinski-mareridt er lige ved hånden: Den meget frygtede „ligeværdige konkurrent,“ i form af Eurasien, lænede sig op ad Washington D.C. for at blive til i form af det strategiske Rusland-Kina-partnerskab. Noget måtte give efter.

Og det gjorde det så, helt ud af det blå. En drivkraft designet til at gå i retning af en sammensvejset koncentration af magt og geo-økonomiske diktater blev første gang gjort til et koncept – under vildledende dække af „bæredygtig udvikling“ – allerede i 2015 i FN (her er det[5] i detaljer). Nu bliver dette nye operativsystem – eller den teknokratiske digitale dystopi – endeligt kodet, pakket og „solgt“ via en overdådig, samordnet propagandakampagne siden midt på sommeren.

Hold øje med dit mindspace

Hele Planet-Lockdown-hysteriet, der hævede Covid-19 til postmoderne sorte død-proportioner, er konsekvent blevet afdækket, for eksempel her[6] og her[7], baseret på den højt respekterede, originale kilde fra Cambridge[8]. Den kontrollerede nedrivning af store dele af den globale økonomi, der i realiteten fandt sted, tillod erhvervs- og gribbe-kapitalister over hele verden at tilrane sig en uhørt profit gennem ødelæggelsen af de virksomheder, der kollapsede.

Og alt dette fortsatte med bred offentlig accept – en forbløffende proces med frivillig følgagtighed. Intet af dette er tilfældigt. For eksempel var den britiske regering for mange år siden, endda inden oprettelsen af et – privatiseret – Behavioral Insights Team, meget interesseret i at „påvirke“ adfærd i samarbejde med London School of Economics og Imperial College. Slutresultatet var MIND SPACE[9]-rapporten. Den handlede i særdeleshed meget om, hvordan adfærdsvidenskab påvirker politikudformning, og – først og fremmest – hvordan man udøver neo-Orwellsk befolkningskontrol. MINDSPACE viste på afgørende vis et meget tæt samarbejde mellem Imperial College og det Santa Monica-baserede RANDselskab. Dvs:

forfatterne til de absurd fejlbehæftede computermodeller, der gav næring til Planet Lockdown-paranoiaen i samarbejde med den ledende Pentagon-tilknyttede tænketank.

I MINDSPACE finder vi, at “adfærdsmæssige tilgange inkorporerer en tankegang, der bevæger sig fra ideen om et autonomt individ, der tager rationelle beslutninger, til en ‚situationsanbragt‘ beslutningstager, hvor meget af opførslen er automatisk og under indflydelse af deres ”valgmiljø””. Så kernespørgsmålet er, hvem der bestemmer, hvad „valgmiljøet“ er. Som det ser ud nu, er hele vores miljø betinget af Covid-19. Lad os kalde dette for „sygdommen.“ Og den er mere end nok til på smukkeste vis at komme med „kuren“: The Great Reset[10].

Det bankende hjerte

The Great Reset blev officielt lanceret i begyndelsen af juni af World Economic Forum (WEF) – det naturlige habitat for Davosmenneskearten. Dens konceptmæssige baggrund er noget, WEF beskriver som en ”Strategic Intelligence Platform[11]”: “Et dynamisk system af kontekstuel intelligens, der giver brugerne mulighed for at spore relationer og indbyrdes afhængighed mellem problemer, hvilket understøtter mere informeret beslutningstagning”. Det er denne platform, der fremmer den komplekse sammenkædning og sammensmeltning af Covid-19 og den fjerde industrielle revolution[12] – udtænkt i december 2015 og WEF’s foretrukne fremtidsscenarie.

„Transformationskort hjælper dig med at se de skjulte forbindelser mellem globale problemer. Tilmeld dig her og lær mere om dem“: Foto: © WEF. Kilde: https://twitter.com/wef/status/1056251705774534658

Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Det er meningen at indprente i det kollektive ubevidste – i det mindste i Vesten – at kun den WEF-godkendte „medspiller“-tilgang er i stand til at løse Covid19-udfordringen. The Great Reset er uhyre ambitiøst[13] og spænder over 50 felter inden for viden og praksis. Det forbinder alt fra økonomiske genopretningsanbefalinger til „bæredygtige forretningsmodeller“, fra reetablering af miljøet til redesign af sociale kontrakter. Det bankende hjerte i denne matrix er – hvad ellers? – WEF‘s strategiske intelligensplatform, der bogstaveligt talt omfatter alt: „Bæredygtig udvikling“, „global regeringsførelse“, kapitalmarkeder, klimaforandringer, biodiversitet, menneskerettigheder, lighed mellem køn, LGBTI, systemisk racisme, international handel og investeringer, den – vaklende – rejse- og turistindustris fremtid, mad, luftforurening, digital identitet, blockchain, 5G, robotter og kunstig intelligens (AI). I sidste ende, kan kun en ”Alt-ién-Plan A” få disse systemer til at interagere problemfrit: The Great Reset – forkortelsen for ”Den ny Verdensorden”, der altid har været lidenskabeligt omtalt, men aldrig gennemført. Der er ingen plan B.

“Arven” efter Covid-19

De to hovedroller bag The Great Reset tilfalder Klaus Schwab, WEF‘s grundlægger og bestyrelsesformand, og IMF‘s administrerende direktør, Kristalina Georgieva. Georgieva er overbevist om, at „den digitale økonomi er den store vinder af denne krise“. Hun mener, at den store nulstilling nødvendigvis skal starte i 2021. The House of Windsor og FN er de ledende „executive coproducers“. Topsponsorer omfatter BP, Mastercard og Microsoft. Det siger sig selv, at alle, der ved, hvordan komplekse geopolitiske og geoøkonomiske beslutninger tages, er bevidste om, at disse to hovedaktører bare citerer fra et manuskript. Vi kan kalde forfatterne for „den globalistiske elite“. Eller, som en hyldest til journalisten, Tom Wolfe; ”Universets Mestre”.

Helt forudsigeligt skrev Schwab The Great Reset’s mini-manifest[14]. Over en måned senere fulgte han så op med at beskrive den helt centrale forbindelse: „Arven[15]“ efter Covid-19. Alt dette er udførligt formuleret i en bog[16] med lederen af WEF‘s Global Risk Network, Thierry Malleret, som medforfatter. Det beskrives, at Covid-19 har “skabt en stor, forstyrrende nulstilling af vores globale, sociale, økonomiske og politiske systemer”. Schwab vinkler Covid-19 ikke kun som en fabelagtig ”mulighed”, men faktisk som skaberen (min kursivering) af den – nu uundgåelige – nulstilling: The Great Reset. Alt dette falder tilfældigvis smukt sammen med Schwabs egen baby: Covid-19 “fremskyndede vores overgang til den fjerde industrielle revolution”.

Denne revolution er blevet diskuteret grundigt i Davos siden 2016. Bogens centrale tese er, at vores mest presserende udfordringer vedrører miljøet – som udelukkende betragtes som klimaændringer – og den teknologiske udvikling, som vil tillade udbredelsen af den fjerde industrielle revolution. Kort sagt siger WEF, at virksomhedernes globalisering, den hegemoniske fremgangsmåde siden 1990‘erne, er død. Nu er det tid til „bæredygtig udvikling“ – hvor „bæredygtig“ er defineret af en udvalgt gruppe af „interessenter“, ideelt integreret i et „samfund med almene interesser, formål og handling“. Skarpsindige observatører af Det Globale Syd vil ikke kunne undgå at sammenligne WEF‘s retorik om „et samfund med almene interesser“ med det kinesiske „samfund af fælles interesser“ som anvendt på The Belt and Road Initiative (BRI), som de facto er et kontinentalt handels-/udviklingsprojekt. The Great Reset forudsætter, at alle interessenter – som i „på hele planeten“ – skal makke ret. Ellers vil vi, som Schwab understreger, få „mere polarisering, nationalisme, racisme, øget social uro og konflikter“.

Klaus Schwab, grundlæggeren og bestyrelsesformanden for WEF: ”Pandemien udgør en sjælden, gunstig mulighed for at reflektere, omdefinere og tilpasse vores verden. Den store nulstilling omfatter over 50 felter af viden og praksis og forbinder dem alle med hinanden, fra anbefalinger til økonomisk genopbygning til „bæredygtige forretningsmodeller“, fra miljøbeskyttelse til redesign af vedtægter.“ Foto: © WEF. Twitter: https://twitter.com/wef/

Så dette er – endnu en gang – et ultimatum “du er med os eller imod os”, der minder uhyggeligt om vores gamle verden fra 11. september. Enten bliver den store nulstilling fredeligt gennemført, idet hele nationer pligtmæssigt adlyder de nye retningslinjer designet af en flok selvudnævnte vismænd fra den nyplatoniske republik, eller der bliver kaos. Hvorvidt Covid-19‘s ultimative „vindue af muligheder“ kom til syne ved en simpel tilfældighed eller var designet, vil altid være et meget drillende spørgsmål.

Digital Neo-Feudalism

Det egentlige Davos-møde næste år, hvor man mødes ansigt til ansigt, er blevet udsat til sommeren 2021. Men det virtuelle Davos fortsætter i januar med fokus på den store nulstilling. Allerede for tre måneder siden antydede Schwabs bog, at jo mere alle er fanget i den globale lammelse, des mere klart er det, at tingene aldrig vil få lov (min kursivering) til at vende tilbage til det, vi betragtede som normalt.

Allerede for fem år siden insisterede FN‘s Agenda 2030 – Godfather til The Great Reset – på vacciner til alle under overopsyn af WHO og CEPI[17] – stiftet i 2016 af Indien, Norge og Bill and Melinda Gates Foundation. Timingen kunne ikke være bedre for den berygtede Event 201[18], ”pandemiøvelse”, i oktober sidste år i New York, hvor Johns Hopkins Center for Health Security samarbejdede med – hvem ellers? – WEF og Bill and Melinda Gates Foundation. Ingen dybtgående kritik af Gates’ motiver[19] er tilladt af mediernes dørvogtere, fordi han, når det kommer til stykket, er den, der finansierer dem[20].

Hvad der er blevet pålagt som en ufravigelig konsensus er, at uden en Covid-19-vaccine er der ingen mulighed for noget, der ligner normalitet. Og alligevel viser en nylig, forbløffende artikel, der er offentliggjort i – som også udgiver dr. Faucis tanker – umiskendeligt[21], at “klorquin er en potent hæmmer af SARS coronavirusinfektion og spredning”. Dette er et „relativt sikkert, effektivt og billigt lægemiddel“, hvis „signifikante hæmmende antivirale virkning, når de modtagelige celler blev behandlet enten før eller efter infektion, antyder en mulig profylaktisk og terapeutisk anvendelse“.

Selv Schwabs bog indrømmer, at Covid-19 er „en af de mindst dødbringende pandemier i de sidste 2000 år“, og dens konsekvenser „vil være milde sammenlignet med tidligere pandemier“. Det betyder ikke noget. Det, der frem for alt betyder noget, er „mulighedsvinduet“, der tilbydes af Covid-19, hvilket blandt andet fremmer udvidelsen af det, jeg tidligere beskrev som digital neofeudalisme[22] eller algoritmen, der æder politik. Ikke underligt, at politisk-økonomiske institutioner fra WTO til EU såvel som Den Trilaterale Kommission allerede investerer i ”fornyende” processer, hvilket er kodesprog for endnu mere magtkoncentration.

Afdæk de uundværlige ting

Meget få tænkere, såsom den tyske filosof, Hartmut Rosa, ser vores nuværende situation som en sjælden mulighed for at „bremse[23]” livet under turbokapitalismen. Som tingene er, er pointen ikke, at vi står over for et „angreb på civilisationsstaten[24]”. Pointen er, at selvhævdende civilisationsstater – som Kina, Rusland, Iran – der ikke er underkastet stormagternes hegemoni, er tilbøjelige til at udstikke en helt anden kurs. The Great Reset er, til trods for alle sine universalistiske ambitioner, fortsat en isoleret, vestligt centreret model til gavn for den berømte ene procent. Det antikke Grækenland så ikke sig selv som ”vestligt”. The Great Reset er i det væsentlige et projekt, der er afledt af tanker fra oplysningstiden[25].

Når man kortlægger vejen fremad, vil den helt sikkert være fyldt med uoverskuelige ting. Fra den amerikanske nationalbank, Federal Reserve, der overfører digitale penge[26] direkte ind i smartphonens finansielle apps i USA til Kina, der fremmer et Eurasien-bredt handels- og økonomisk system side om side med implementeringen af den digitale yuan. Det Globale Syd vil være meget opmærksomt på den skarpe kontrast mellem den foreslåede storskala-dekonstruktion af den industrielle økonomiske orden og BRI-projektet – der fokuserer på et nyt finansieringssystem uden for det vestlige monopol og understreger agroindustriel vækst og langsigtet bæredygtig udvikling.

Den store nulstilling vil være rettet mod tabere i form af nationer, der omfatter alle dem, der nyder godt af produktion og forarbejdning af energi og landbrug, fra Rusland, Kina og Canada til Brasilien, Indonesien og store dele af Afrika. Som det ser ud nu, er der kun én ting, vi ved: Herskerne i centrum af hegemoniet og de savlende orker fra imperiet vil kun tage The Great Reset til sig, hvis det hjælper dem med at udskyde den tilbagegang, der blev sat i gang en skæbnesvanger morgen for 19 år siden.

Download artiklen i PDF til print her

Kilder:

[1] https://asiatimes.com/. Pepe Escobar: „We are all hostages of 9/11“. 12.09.2020 <https://asiatimes.com/2019/09/we-are-all-hostages-of-9-11/>

[2] https://poets.org/. William S h a k e s p e a r e : „ H a m l e t ’s Monologue. Hamlet, Act III, Scene I [To be, or not to be]“ <https://poets.org/poem/hamlet-act-iii-scene-i-be-or-not-be>

[3] https://www.poetryfoundation. org/. William Butler Yeats: ”The Second Coming”. Fra The Collected Poems of W. B. Yeats (1989) <https://www.poetryfoundation.org/poems/43290/the-second-coming>

[4] https://watson.brown.edu/. Watson Institute – Brown University: „Costs of war“. 21.09.2020. <https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of%20War%202020%2009%2008.pdf>

[5] https://sustainablede – velopment.un.org/. UNITED NATIONS: „TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>

[6] https://www.rt.com/. „The 1% conundrum: How a simple but flawed math prediction by US Covid-19 experts caused the world to panic and order lockdowns”. 06.09.2020.<https://www.rt.com/op-ed/500000-covid19-math-mistake-panic/>

[7] https://drmalcolmkendrick.org/. Dr. Malcom Kendrick: „COVID – why terminology really, really matters”. 04.09.2020. <https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/>

[8] https://www.cambridge.org/. Ronald B. Brown: „Public Health Lessons Learned From Biases in Coronavirus Mortality Overestimation”. 12.08.2020. <https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirus-mortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9>

[9] https://www.bi.team/. „We´re 10“. 01.01.2010. <https://www.bi.team/publications/mindspace/>

[10] https://www.weforum.org/. „The Great Reset“ <https://www.weforum.org/focus/the-great-reset>

[11] https://intelligence.weforum.org/. Strategic Intelligence. <https://intelligence.weforum.org/>

[12] https://www.foreignaffairs.com/. Klaus Schwab: „The Fourth Industrial Revolution”. 12.12.2015. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>

[13] https://www.weforum.org/. „What is Strategic Intelligence and how can it help to inform your audience?”. 23.04.2020. <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/strategic-intelligence-widget-artificial-intelligence-audience-content/>

[14] https://www.weforum.org/. Klaus Schwab: „Now is the time for a ‘great reset’”. 03.06.2020. <https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/>

[15] https://www.weforum.org/. Klaus Schwab: „COVID-19’s legacy: This is how to get the Great Reset right”. 14.07.2020. <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid19-this-is-how-to-get-the-great-reset-right/>

[16] Klaus Schwab & Thierry Malleret: „COVID-19: The Great Reset” Paperback. ISBN Agentur Schweiz (09.07.2020) ISBN-13 : 978-2940631124

[17] https://cepi.net/. „COVAX: CEPI’s response to COVID-19” – „New vaccines for a safer world“. 2020, <https://cepi.net/>

[18] https://www.centerforhealthsecurity.org/, Event 201. <https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/>

[19] https://childrenshealthdefense.org/. Robert F. Kennedy, jr.: „Gates Pushes Experimental Technology on Seven Billion Humans“. 21.07.2020. <https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/gates-pushes-gene-altering-technology-on-seven-billion-humans/>

[20] https://www.cjr.org/. Tim Schwab: „Journalism’s Gates keepers”. 21.08.2020. <https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php>

[21] https://virologyj.biomedcentral.com/. Martin J. Vincent. Eric Bergeron. Suzanne Benjannet. Bobbie R. Ericksom. Pierre E. Rollin. Thomas G. Ksiazek. Nabil G. Seidah & Stuart T. Nicho: „Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread”. 22.08.2005. <https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69>

[22] https://www.strategic-culture.org/. Peppe Escobar: „How Biosecurity Is Enabling Digital Neo-Feudalism “. 15.05.2020. <https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/15/how-biosecurity-is-enabling-digital-neo-feudalism/>

[23] https://www.mediapart.fr/. Hartmut Rosa: «Nous sommes devant une occasion rare de décélérer”. 25.08.2020. <https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/250820/hartmut-rosa-nous-sommes-devant-une-occasion-rare-de-decelerer>

[24] https://www.noemamag.com/. Bruno Maçães: ”The Attack Of The Civilization-State”. 15.06.2020. <https://www.noemamag.com/the-attack-of-the-civilization-state/>

[25] https://www.strategic-culture.org/. Alastair Crooke: ”The Dissolution of Liberal Universalism ”. 31.08.2020. <https://www.strategic-culture.org/news/2020/08/31/the-dissolution-of-liberal-universalism/>

[26] https://www.zerohedge.com/. Tyler Duden: „FED’S “DIRECT MONEY TRANSFERS” ARE COMING: BRAINARD SAYS FED COLLABORATING WITH MIT ON “HYPOTHETICAL” DIGITAL CURRENCY”. 14.08.2020. <https://www.zerohedge.com/markets/preview-feds-coming-direct-money-transfers-brainard-says-fed-collaborating-mit-hypothetical>

Denne tekst blev første gang offentliggjort på <https://www.globalresearch.ca/> den 11.09.2020. under følgende URL <https://www.globalresearch.ca/911-great-reset/5723556> Licens: Pepe Escobar/Global Research

Publiceret på Free21DK.org den 17.12.2020. Bearbejdet til dansk af Team-Free21DK: Oversættelse: Troels. Korrektur: Emma. Research: Lya. Layout: Chrissy.

Forfatterne nævnt i hvert tilfælde er ansvarlige for indholdet af de enkelte artikler. Indholdet af artiklerne og kommentarerne afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller udgiverens mening.

About Pepe Escobar

Født 1954, er en brasiliansk, undersøgende journalist, geopolitisk analytiker og chefkorrespondent i det Hongkong-baserede Asia Times. Han har siden 1985 rapporteret fra mange dele af verden som udenlandsk korrespondent og har boet i London, Paris, Milano, Los Angeles, Washington, Bangkok og Hong Kong. Han er også fast bidragyder til Global Research og udgav i 2015 sin bog „2030“.

One thought on “Fra 9/11 til The Great Reset. Fra Al-Qaida til Covid19-virus …

 1. Inge

  Endnu en fremragende artikel.
  Og tak til Tommy Hansen for at have gjort dette muligt.

  Jeg har selv købt Klaus Schwabs bog “The Great Reset”, men er endnu ikke kommet i gang med at læse den.
  Måske det havde været mere relevant om jeg havde købt “The Fourth Industrial Revolution”?
  Uanset – Schwab kan gå hen og blive en meget farlig mand, hvis han opnår den magt han har i sinde.
  Måske han allerede har den?

  Artiklen er flot sat op med en rød tråd tilbage fra 9/11 og frem til den plandemi, vi lever under i dag.
  Hvad fremtiden vil bringe herfra kan der kun gisnes om.
  Personligt håber jeg at flere snarest vil få øjnene op for, hvad der KAN gå hen og blive en dyster fremtid, hvis ikke vi formår at kæmpe for vores frihed.

  Tusind tak for at dele <3

  Bedste hilsner
  Inge

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *