Lykkelige Fagre Nye DK

      2 kommentarer til Lykkelige Fagre Nye DK

Foto: ”Phonebox” Russel Shaw Higgs på Flickr CC BY-NC-SA 2.0

“De vil få folk til at elske deres slaveri og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejre for hele samfundet, så at folk vil få frataget deres frihedsregler, men de vil snarere nyde dette, fordi de vil være distraheret fra ethvert ønske om oprør pga. propaganda og hjernevask – og dette synes at være den endelige sidste revolution[1] – Aldous Huxley, Tavistock Group,1961

Daniel Rosenberg: I Danmark har man indført kameraer med ansigtsgenkendelse mange steder[2]. I Kina har de indført kameraer med ansigtsgenkendelse overalt, og de har indført et offentligt pointsystem[3], et socialt kreditsystem, hvor de ‘rigtige’ meninger bliver belønnet af staten som pluspoint.

Men har du de ‘forkerte’ meninger, bliver du straffet med minuspoint. En dårlig score kan betyde, at man ikke har adgang til at flyve, køre med højhastighedstog, og man kan få problemer med at finde et job eller en partner. Er man derimod en god samfundsborger, som donerer blod, arbejder frivilligt eller donerer penge til velgørenhed, får man pluspoint på kontoen.

Dét fik mig til at tænke på George Orwells bog “1984[4], og Aldous Huxleys bog “Fagre Nye Verden[5]. Samfundet i “1984” er den åbenlyse, totalitære kontrol og overvågning. I “Fagre Nye Verden” omfavner folk sin egen fængsling og er tilfredse, fordi de ikke er klar over, at de ikke er frie.

I Kina synes begge dele at eksistere side om side. Der er undertrykte mennesker, der slet ikke kan bevæge sig nogle steder, mens andre er lovlydige borgere, som er tilsyneladende tilfredse med det nye, sociale kreditsystem. De tjener magten med glæde uden protester, mens andre er undertrykte. Kan de ikke længere kende forskel på godt og ondt? På frihed og ufrihed? Og vil vi i Danmark umærkeligt ende op som kineserne med tiden? Er vi der, så småt, uden at vide det? Er de lovlydige borgere de, der faktisk muliggør tyranniet ved ikke at protestere?

Foto: Eva Smith, dr. Jur. og professor emerita. Screenshot fra forfatterens video.

Eva Smith: Det er selvfølgelig sådan, at hvis du ikke protesterer, så bliver du medvirkende til tyranniet. Anderledes kan det jo ikke være. Altså, jeg er helt enig i, at den udvikling, der er i gang i Kina, blandt andet med ansigtsgenkendende kameraer og andet, dét er vejen til “Fagre Nye Verden” ikke? Det ér på vejen til et samfund, hvor man fuldstændig kan kontrollere befolkningen og ved nøjagtigt, hvem der var hvor, og måske også i et vist omfang, hvorfor. Man kan jo selvfølgelig kun håbe, at det ikke kommer til at brede sig til os, men politiet vil komme og sige:

Det vil være et sådant godt våben for os, det er rigtig vigtigt for os, jeg tror, vi vil kunne komme langt, hvis vi havde det våben. Og som sagt; almindelige fredelige borgere har jo intet at frygte ved det. Der er jo ikke nogen grund til det, at de skulle være kede af, at man vidste, at de havde været på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Hvorimod vi har mulighed for at afsløre en masse kriminalitet, som vi i dag ikke kan klare”.

Så noget skal der nok komme. Dét føler jeg mig ret overbevist om, fordi når teknikken findes, og man kan se, at den kan bruges til et eller andet, så vil den også blive brugt. Jamen, det er klart, at hvis folk vænner sig til, at der er altså restriktioner, det må man bare finde sig i, så kan man komme ud i en situation, hvor de ligefrem bekæmper dem, der vil gøre noget ved restriktionerne, ikk’? Jeg tror allerede, at nogle mennesker føler sådan, og derfor vil vende sig imod dem, der forsøger at gøre oprør og forsøger og gøre noget ved ufriheden, fordi man vil sige:

Jamen, nej nej, nej nej, jeg er godt tilfreds med det, som det er. Tingene fungerer, og jeg er stolt ved at tænke på, at jeg gør alt, hvad regeringen siger, jeg skal. Det giver mit liv mening, og det giver mit liv en stolthed”.

Og det er klart, at hvis dét sker, og alt for mange mennesker får den opfattelse, at det er meningen med deres liv, om jeg så må sige, så bliver det meget svært at få ændret forholdene. Så skal man jo ikke alene op imod statsmagten, man skal også op imod den der træge følgen, dem fra borgernes side, og det er jo allerede ved at være der, det synes jeg. Man kan allerede nu se, at der er folk, almindelige mennesker, man møder, som ikke er til at tale med, som siger:

“Jeg har dannet mig min opfattelse, og jeg ved, hvad jeg vil, og det, jeg vil, det er at være en god borger. På den måde, så jeg følger regeringen.”

Vi har ikke nogen bestemmelse om, at hvis regeringen handler i modstrid med folkets interesser, så er det folkets pligt at omstyrte sådan en regering. Sådan en bestemmelse har vi ikke i den danske lovgivning. Jeg mener heller ikke, det vil hjælpe ret meget, fordi regeringen har jo folket med sig, eller i hvert fald politikerne med sig. De har da politisk flertal for de ting, der bliver besluttet, så jeg ved ikke rigtig, hvordan folket eller hvem folket skulle være, der rejste sig imod det der, fordi det er jo fuldstændig… Folk er jo nærmest apatiske og siger:

”Nå, ja, det er nok også nødvendigt, for det skal vi jo bruge til terrorbekæmpelse, det har vi brug for det er selvfølgelig ikke særlig godt, men det er vi altså nødt til, fordi vi står over for disse ubehagelige problemer”.

Foto: Preben Wilhjelm, fysiker, lic. jur., forfatter. Screenshot fra forfatterens video.

Preben Wilhjelm: Den Amerikanske Uafhængighedserklæring[6], den ikke bare tillader et oprør, den gør jo oprør til en forpligtelse. Det er jo en meget, meget radikal bestemmelse, som står i den Amerikanske Uafhængighedserklæring og forfatning dér, at man nærmest har pligt til oprør, hvis ledelsen, præsidenten, hvad det nu er, ikke arbejder i befolkningens interesse. Men det er interessant at se, fordi de selv havde stået i den der situation, at de var nødt til at gøre oprør, så har de forståelse for, at det kan også ske i fremtiden. Så sætter de det ligefrem ind i Uafhængighedserklæringen. At det har man pligt til. Sådan noget har vi ikke i Danmark.

Foto: Bjørn Elmquist, journalist, advokat, formand for Retspolitisk Forening. Screenshot fra forfatterens video.

Bjørn Elmquist: Når man nu bruger skrækbilleder som Kina og siger, at i Kina, der er der altså en ensretning og en, hos mange, stor indifference over for den ensretning, og vi er på vej derhen selv, og vi risikerer at have det lige så slemt, så er det godt, mener jeg, at vi har den slags skrækbilleder. Jeg ved ikke, hvor sande de i enhver henseende er, men vi har dem. Og derfor er det vigtigt, at vi inddrager det i debatten, så der dog i det mindste er nogle mennesker, der kan sige:

“Nej, så slemt har vi det ikke her, og vi skal heller ikke have det så slemt her.”

Daniel Rosenberg: De to største mørke fremtidsvisioner var George Orwells “1984” og Aldous Huxleys “Fagre nye verden”. Men hvem havde ret? Ville vi, som i “1984”, blive domineret af en overvågning og en politistat, der bruger rå og voldelige former for kontrol? Eller ville vi, som i “Fagre Nye Verden”, blive distraheret af underholdning og ny teknologi, forført af ødselt forbrug, så vi ikke indså, at vi omfavnede vores egen undertrykkelse?

Fagre Nye Verden” advarede om en verden, hvor ingen var interesseret i at læse bøger. “1984” advarede om en verden, hvor læsning blev forbudt. “Fagre Nye Verden” advarede om en kultur distraheret af hjernedød underholdning. “1984” advarede om en tilstand af permanent krig og frygt. “Fagre Nye Verden” advarede om en tilstand, hvor en befolkning, optaget af triviel samtale og sladder, ikke længere brød sig om sandhed eller information. “1984” advarede om en tilstand, hvor hver samtale og tanke blev overvåget, og uenighed blev brutalt straffet. “Fagre Nye Verden” så os forført til underkastelse. “1984” så os skræmte til underkastelse. Men er “Fagre Nye Verden” blot optakten til “1984”? “Fagre Nye Verden” beskrev den proces, hvormed vi ville være medskyldige i vores eget slaveri. “1984” beskrev slaveriet.

Foto: screenshot & ©: ABS News In-depth: „Exposing China´s Digital Dystopian Dictatorship“ <https://www.youtube.com/watch?v=eViswN602_k>

Nogle siger, at både Orwell og Huxley havde ret. At “Fagre Nye Verden” beskrev den første fase af vores slaveri. “1984” beskrev den anden. Vi bevæger os fra et samfund, hvor vi er dygtigt manipuleret af løgne og illusioner til ét, hvor vi er åbenlyst kontrolleret.

I så fald – vil mennesker vågne op i tide?

Kilder:

Se videoen her: YouTube Chaos Navigator: “Lykkelige Fagre Nye DK – udvidet version”, 17.12.2019. https://www.youtube.com/watch?v=5LZnxRyZ1wk

[1]. http://philosophyofscienceportal.blogspot.com/2012/11/aldous-huxley-lecturethe-ultimate.html

[2] https://arbejderen.dk/indland/politiet-indf%C3%B8rer-overv%C3%A5gningsteknologi-uden-debat

[3] https://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-15-ekstrem-overvaagning-i-kina-alle-faar-point-for-deres-opfoersel

[4] https://www.saxo.com/dk/1984_george-orwell_haeftet_9788702190724

[5] https://www.saxo.com/dk/fagre-nye-verden_aldous-huxley_haef-tet_9788770701419

[6] https://da.wikipedia.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.youtube.com den 16.12.2019 under følgende URL: https://www.youtube.com/watch?v=5LZnxRyZ1wk Licens: Daniel Rosenberg.

Publiceret på Free21DK.org den 23.04.2021. Bearbejdet af Team-Free21DK: Transskription: Jonas. Korrektur no.1: Steen. Korrektur no.2: Emma. Research: Lya. Layout: Chrissy og Lya.

Forfatterne nævnt i hvert tilfælde er ansvarlige for indholdet af de enkelte artikler. Indholdet af artiklerne og kommentarerne afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller udgiverens mening.

2 thoughts on “Lykkelige Fagre Nye DK

  1. Henning-Buerup Jørgensen

    Tak for Artikel !. Jeg er ved at læse George Orwell´s “1984” – Dét er ikke for sarte Sjæle, og mere DAGS-AKTUEL kan en Bog ikke blive !. Daniel Rosenbergs videreformidler nogle Kapaciteter af Medborgere´s vigtige Observationer/Tanker og giver selv BRÆNDSEL til NYE Tanker !. Tak for Jeres Arbejde !

    Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *