Foredrag: “Krig eller fred i Europa – hvem vil hvad?”

 

Europa er forandret for altid, og udviklingen er i fuld gang. Millioner af mennesker er på flugt fra krigsområder. Og det er fortrinsvist vestlige bomber, der skaber flygtningestrømmene. USA kastede alene i 2015 mere end 22.000 bomber i fortrinsvist muslimske lande, dertil kommer et stigende antal Droner, som takket være den amerikanske militærbase i Ramstein, Tyskland, kan ramme deres mål på den anden side af kloden.
Stærke konservative kræfter i USA har siden 80’erne arbejdet målbevidst på at genskabe den vigtige rolle, som landet spillede fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til 1970’erne. Den kolde krig skabte enorm rigdom i det militære-industrielle kompleks, som er fast forankret i beslutningsprocesserne i Washington.
Fra tænketanken Stratfor ved vi i dag, at de neokonservative kredse i USA i mange årtier har haft som overordnet mål at forhindre forbindelser mellem Rusland og Tyskland, idet sådanne ville underminere USA’s position på verdensmarkedet. Samtidig er den amerikanske krigsindustri i dag så stor, at den for landet som sådan både er en politisk og en økonomisk nødvendighed, med opbygning af stadigt nye militærbaser overalt på kloden, overvågningssystemer og dronekrige.
Vi ved også, at USA’s mangeårigt allierede, Saudi Arabien, er et despotisk regime, som årligt halshugger flere mennesker end ISIS har gjort i sin levetid indtil nu. Her hersker Sharia lovgivning, og menneskerettigheder er et ukendt begreb. Regimet i Saudi Arabien praktiserer en meget konservativ version af Islam, og man er stærkt imod alle andre former – derfor også imod den langt mere liberale version, der praktiseres i Syrien.
Saudi Arabien er ikke et land, men nogle streger på et landkort i et ørkenområde. Med USA’s aktive hjælp har det styrende regime skabt sig ufattelige formuer, som bruges på at bevare magten og udrydde enhver opposition. Saudi Arabiens sikkerhedstjeneste er en tro kopi af CIA, som i sin tid stod for opbygningen, som et led i dollar-for-olie aftalen fra 1973/74. De forretningsmæssige forbindelser mellem kongefamilien og de styrende familier i USA er forlængst et faktum, sågar Bush-familiens forbindelser til Bin Laden-familien.
Flygtningestrømmene til Europa er styret, og det kan bevises. Med “Twitter-bots” (automatiserede tweets) fra USA, England og Australien, blev flygtninge i millionvis gjort opmærksom på, at Tyskland var det forjættede land. “Germany welcomes refugees”, lød det i titusinder og atter titusinder af tweets, hvis oprindelse kan spores tilbage til 3 lokationer.
Får vi hele historien i medierne? Hvem styrer egentlig informationsstrømmen? Journalistik eller propaganda? Tommy Hansen havde en klar mening og i vid udstrækning belæg for den. Han boede  i Berlin og havde et internationalt netværk af “frie” journalister, som alle har forladt de store medier i frustration. Er tiden inde til en ny form for presse?