Foreningen Free21DK

Foreningen Free21DK, stiftet 19-8-2018 efter Tommy Hansens ønske, er en dansk søskendeforening til den almennyttige tyske forening „Verein zur Förderung unabhängiger journalistischer Berichterstattung e.V.“.

Foreningens formål:

-at fremme en uafhængig journalistisk dækning

-at bidrage til udvidelsen af det offentlige meningsspektrum

-at bidrage til styrkelse af den offentlige debat

-at bidrage til en forøget kvalitet af den geopolitiske meningsdannelse

Enhver, der ønsker at støtte Foreningen Free21DK’s formål ved et medlemskab, er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen. Et medlemskab koster 100 kr. årligt og følger et kalenderår. Indbetaling af medlemskontingent over 100 kr. betragtes som ekstraordinær kontingent/frivillig donation.

Foreningens vedtægter og årsregnskab kan rekvireres via kontaktformularen.

Foreningen Free21DK’s indsats for en uafhængig presse er 100% på frivillig og nonprofit-basis.